เรือสำราญมิชิแกน

เรือสำราญมิชิแกน

"มิชิแกน" เรือสำราญที่มีชื่อเสียงที่สุดในทะเลสาบบิวะ นอกจากการชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบบิวะแล้ว ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารและดนตรีแสดงสดที่ห้องอาหารได้อีกด้วย

เรือสำราญมิชิแกน * ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำหรับการออก/เทียบท่า เรือที่ท่าเรือโอสึ
คอร์สเรือสำราญ หมายเลข. ออกจากท่าเรือโอสึ
(โรงแรมบิวะโกะ)
ออกจากท่าเรือนิโอะโนะฮามะไซด์ซีอิ้ง(โรงแรมโอสึปริ๊นซ์) ออกจากท่าเรือยานากะซาคิเลคไซด์พาร์ค(บิวะโกะ โอสึคัง) ถึงท่าเรือโอสึ ค่าเดินทาง
(รวมภาษีแล้ว)
เรือสำราญพร้อมให้บริการ
มิชิแกน 80
(คอร์ส 80 นาที)
10:00
10:25
11:00
11:20

( ไป-กลับ )


ท่าเรือโอสึ ถึง ท่าเรือโอสึ

ผู้ใหญ่: ¥2,780

นักเรียน: ¥2,260 *2

เด็ก: ¥1,390 *3


(อัตราค่าโดยสาร (ผู้ใหญ่))


ท่าเรือโอสึ ถึงท่าเรือนิโอะโนะฮามะไซด์ซีอิ้ง ¥930


ท่าเรือนิโอะโนะฮามะไซด์ซีอิ้ง ถึง ท่าเรือยานากะซาคิเลคไซด์พาร์ค ¥1,340


ท่าเรือยานากะซาคิเลคไซด์พาร์ค ถึง ท่าเรือโอสึ ¥720

เดินเรือทุกวันระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 2 ธ.ค. 2018, 29 ธ.ค. 2018 - 3 ม.ค. 2019 และ 10 มี.ค. - 31 มี.ค. 2019

11:40
12:05
12:40
13:00

เดินเรือทุกวันระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 2 ธ.ค. 2018 และ 29 ธ.ค. 2018 – 3 ม.ค. 2019

เดินเรือวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. 2018 - 8 มี.ค. 2019 (ฤดูหนาว *4) และทุกวัน ระหว่างวันที่ 10 มี.ค. - 31 มี.ค.

13:30
13:55
14:30
14:50
15:10
15:35
16:10
16:30

เดินเรือทุกวัน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 2 ธ.ค. 2018, 10 มี.ค. - 31 มี.ค. 2019

มิชิแกน 60
(คอร์ส 60 นาที)
16:45
17:10
17:45

ผู้ใหญ่: ¥2,260

นักเรียน: ¥1,850 *2

เด็ก: ¥1,130 *3

เดินเรือวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 6 พ.ค. 2018, 14 ก.ค. - 30 ก.ย. และเดินเรือทุกวัน ระหว่างวันที่ 13 - 17 ส.ค. *5


(ยกเว้นวันที่มีการจัดแสดงดอกไม้ไฟที่ทะเลสาบบิวะ หรือมีการเช่าเหมาลำโดยกลุ่มคณะ)

มิชิแกนไนท์
(คอร์ส 120 นาที)
(คอร์ส 60 นาที)
18:30
18:55
20:30
(ถึง ท่าเรือนิโอะโนะฮามะไซด์ซีอิ้ง)
20:10

ผู้ใหญ่: ¥2,260

นักเรียน: ¥1,850 *2

เด็ก: ¥1,490 *3

(ถึง ท่าเรือนิโอะโนะฮามะไซด์ซีอิ้ง)

ผู้ใหญ่: ¥2,780

นักเรียน: ¥2,260 *2

เด็ก: ¥1,390 *3

18:30
19:30

ผู้ใหญ่: ¥2,260

นักเรียน: ¥1,850 *2

เด็ก: ¥1,130 *3

19:30
20:30

มิชิแกน 80(คอร์ส 80 นาที)

( ไป-กลับ )

ท่าเรือโอสึ ถึง ท่าเรือโอสึ

ผู้ใหญ่: ¥2,780 / นักเรียน: ¥2,260 *2 / เด็ก: ¥1,390 *3

(อัตราค่าโดยสาร (ผู้ใหญ่))

ท่าเรือโอสึ ถึงท่าเรือนิโอะโนะฮามะไซด์ซีอิ้ง ¥930

ท่าเรือนิโอะโนะฮามะไซด์ซีอิ้ง ถึง ท่าเรือยานากะซาคิเลคไซด์พาร์ค ¥1,340

ท่าเรือยานากะซาคิเลคไซด์พาร์ค ถึง ท่าเรือโอสึ ¥720

หมายเลข. ออกจากท่าเรือโอสึ
(โรงแรมบิวะโกะ)
ออกจากท่าเรือนิโอะโนะฮามะไซด์ซีอิ้ง(โรงแรมโอสึปริ๊นซ์) ออกจากท่าเรือยานากะซาคิเลคไซด์พาร์ค(บิวะโกะ โอสึคัง) ถึงท่าเรือโอสึ
10:00
10:25
11:00
11:20

เดินเรือทุกวันระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 2 ธ.ค. 2018, 29 ธ.ค. 2018 - 3 ม.ค. 2019 และ 10 มี.ค. - 31 มี.ค. 2019

11:40
12:05
12:40
13:00
13:30
13:55
14:30
14:50

เดินเรือทุกวันระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 2 ธ.ค. 2018 และ 29 ธ.ค. 2018 – 3 ม.ค. 2019

เดินเรือวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. 2018 - 8 มี.ค. 2019 (ฤดูหนาว *4) และทุกวัน ระหว่างวันที่ 10 มี.ค. - 31 มี.ค.

15:10
15:35
16:10
16:30

เดินเรือทุกวัน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 2 ธ.ค. 2018, 10 มี.ค. - 31 มี.ค. 2019

มิชิแกน 60 (คอร์ส 60 นาที)

ผู้ใหญ่: ¥2,260 / นักเรียน: ¥1,850 *2 / เด็ก: ¥1,130 *3

หมายเลข. ออกจากท่าเรือโอสึ
(โรงแรมบิวะโกะ)
ออกจากท่าเรือนิโอะโนะฮามะไซด์ซีอิ้ง(โรงแรมโอสึปริ๊นซ์) ออกจากท่าเรือยานากะซาคิเลคไซด์พาร์ค(บิวะโกะ โอสึคัง) ถึงท่าเรือโอสึ
16:45
17:10
17:45

เดินเรือวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 6 พ.ค. 2018, 14 ก.ค. - 30 ก.ย. และเดินเรือทุกวัน ระหว่างวันที่ 13 - 17 ส.ค. *5

(ยกเว้นวันที่มีการจัดแสดงดอกไม้ไฟที่ทะเลสาบบิวะ หรือมีการเช่าเหมาลำโดยกลุ่มคณะ)

มิชิแกนไนท์ (คอร์ส 120 นาที) (คอร์ส 60 นาที)

ผู้ใหญ่: ¥2,260 / นักเรียน: ¥1,850 *2 / เด็ก: ¥1,490 *3

(ถึง ท่าเรือนิโอะโนะฮามะไซด์ซีอิ้ง)

ผู้ใหญ่: ¥2,780 / นักเรียน: ¥2,260 *2 / เด็ก: ¥1,390 *3

ผู้ใหญ่: ¥2,260 / นักเรียน: ¥1,850 *2 / เด็ก: ¥1,130 *3

หมายเลข. ออกจากท่าเรือโอสึ
(โรงแรมบิวะโกะ)
ออกจากท่าเรือนิโอะโนะฮามะไซด์ซีอิ้ง(โรงแรมโอสึปริ๊นซ์) ออกจากท่าเรือยานากะซาคิเลคไซด์พาร์ค(บิวะโกะ โอสึคัง) ถึงท่าเรือโอสึ
18:30
18:55
20:30
(ถึง ท่าเรือนิโอะโนะฮามะไซด์ซีอิ้ง)
20:10
18:30
19:30
19:30
20:30

เดินเรือวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 6 พ.ค. 2018, 14 ก.ค. - 30 ก.ย. และเดินเรือทุกวัน ระหว่างวันที่ 13 - 17 ส.ค. *5

(ยกเว้นวันที่มีการจัดแสดงดอกไม้ไฟที่ทะเลสาบบิวะ หรือมีการเช่าเหมาลำโดยกลุ่มคณะ)

  • *1กลุ่มคณะตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปจะได้รับส่วนลดค่าโดยสารแบบกลุ่มคณะ 10%
  • *2สำหรับนักเรียนมัธยมต้น มัธยมปลาย และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุณาแสดงหลักฐานการเป็นนักเรียน / นักศึกษา
  • *3สำหรับเด็กที่ยังไม่ถึงระดับชั้นประถม สามารถขึ้นได้ 1 คน ต่อผู้ใหญ่ 1 คน โดยไม่เสียค่าบริการ (หากมีเด็กที่ยังไม่เข้าเรียน 2 คน ต้องจ่ายค่าโดยสารสำหรับเด็กประถม 1 คน) อย่างไรก็ตามไม่รวมในกรณีมาเป็นกลุ่มคณะมากกว่า 15 คนขึ้นไป
  • *4

    วันธรรมดาในช่วงฤดูหนาว (วันที่ 3 ธ.ค. 2018 – วันที่ 8 มี.ค. 2019) จะให้บริการเรือความเร็วสูงตามตารางการเดินเรือของมิชิแกน 80 หมายเลข 2 และ 3

    [ค่าโดยสาร] ผู้ใหญ่ ¥1,960 / นักเรียน ¥1,570 *2 / เด็ก ¥980 *3

  • *5การเดินเรือยังคงให้บริการในวันปิดทำการสำหรับการจองเป็นกลุ่มคณะตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป

Note:

In some cases the Bianca or another ship may operate for the Michigan Cruise.The interlaken or another ship may also operatefor the south lake route high-speed cruise.

The ship may be unavailable due to a private reservation or participation in an event.

Please check our website or call us in advance to check id the ship is running as normal

Please inquire for pricing for schoolgroups.

The operating schedule and port entry/departure is subject to change due to strong winds,poor weather or other reasons.

In addition,in some cases it may not be possible for the ship to arrive.

Biwako Kisen Co., Ltd
5-1-1 Hamaotsu, Otsu City, Shiga Prefecture, Japan 520-0047 [ศูนย์สำรองที่นั่ง] โทร +81-77-524-5000
COPYRIGHT(C) 2012 BIWAKOKISEN ALL RIGHTS RESERVED.