เรือสำราญมิชิแกน

เรือสำราญชิคุบุชิมะ

“เกาะจิคุบุชิมะ” เกาะที่ผู้คนเคารพบูชาในฐานะเกาะที่มีเทพเจ้าสถิตอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณ
และในปัจจุบันก็ยังมีผู้คนมากมายที่เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะแห่งนี้

เส้นทางการเดินเรือข้ามทะเลสาบบิวะ
(จากท่าเรืออิมาสุ หรือท่าเรือนากาฮามะ)

ค่าบริการ

  • ผู้ใหญ่ 2,830เยน
  • นักเรียน 2,260เยน*2
  • เด็ก 1,420เยน*3

ติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์

สาขา นากาฮาม่า หรือสำนักงานขายอิมะสุ

1. ท่าเรืออิมาสุ →เที่ยวชมชิคุบุชิมะ →ท่าเรือนากาฮามะ

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เม.ย.– 2 ธ.ค. 2018 และ 10 มี.ค. – 31 มี.ค. 2019

เดินเรือ ออกจาก ท่าเรืออิมาสุ ถึง ชิคุบุชิมะ แวะให้เที่ยวชม ออกจาก ชิคุบุชิมะ ถึง ถึง ท่าเรือนากาฮามะ
9:40 10:05 40min. 10:45 11:15
10:50 11:15 50min. 12:05 12:35
12:00 12:25 60min. 13:25 13:55
13:10 13:55 70min. 14:45 15:15

เที่ยวพิเศษ

เดินเรือวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 2 ธ.ค. 2018, เดินเรือทุกวันระหว่างวันที่ 1 - 2 พ.ค. , 13 - 16 ส.ค. และการจองแบบเป็นกลุ่มคณะ。

เดินเรือ ออกจาก ท่าเรืออิมาสุ ถึง ชิคุบุชิมะ แวะให้เที่ยวชม ออกจาก ชิคุบุชิมะ ถึง ถึง ท่าเรือนากาฮามะ
เที่ยวพิเศษ 14:20 14:45 70min. 15:55 16:25

2. ท่าเรือนากาฮามะ→เที่ยวชมชิคุบุชิมะ→ท่าเรืออิมาสุุ

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เม.ย.– 2 ธ.ค. 2018 และ 10 มี.ค. – 31 มี.ค. 2019

เดินเรือ ออกจาก ท่าเรือนากาฮามะ ถึง ชิคุบุชิมะ แวะให้เที่ยวชม ออกจาก ชิคุบุชิมะ ถึง ถึง ท่าเรืออิมาสุ
9:00 9:30 40min. 10:10 10:40
10:10 10:40 40min. 11:20 11:50
11:30 12:00 30min. 12:30 13:00
12:50 13:20 20min. 13:40 14:10
14:10 14:40 10min. 14:50 15:20

ในกรณีที่มีเวลาในการแวะเที่ยวชมเกาะชิบุคุชิมะเพียงสั้นๆ ท่านสามารถเปลี่ยนไปขึ้นเรือเที่ยวต่อไปได้ (จำเป็นต้องแจ้งก่อนถึงเวลาขึ้นเรือ)


เหมือนกันใน 3 เส้นทาง

  • *1 ในกรณีที่ลมแรง หรือสภาพอากาศย่ำแย่ ตารางเวลาของเรือสำราญรวมถึงเวลาออกจากท่าและเทียบท่าเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกได้ เราขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของท่าน
  • *2มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าเข้าชมเกาะชิบุคุชิมะ (ผู้ใหญ่ราคา 400 เยน เด็ก ราคา 300 เยน)
  • *1กลุ่มคณะตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปจะได้รับส่วนลดค่าโดยสารแบบกลุ่มคณะ 10%
  • *2สำหรับนักเรียนมัธยมต้น มัธยมปลาย และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุณาแสดงหลักฐานการเป็นนักเรียน / นักศึกษา
  • *3สำหรับเด็กที่ยังไม่ถึงระดับชั้นประถม สามารถขึ้นได้ 1 คน ต่อผู้ใหญ่ 1 คน โดยไม่เสียค่าบริการ (หากมีเด็กที่ยังไม่เข้าเรียน 2 คน ต้องจ่ายค่าโดยสารสำหรับเด็กประถม 1 คน) อย่างไรก็ตามไม่รวมในกรณีมาเป็นกลุ่มคณะมากกว่า 15 คนขึ้นไป
Biwako Kisen Co., Ltd
5-1-1 Hamaotsu, Otsu City, Shiga Prefecture, Japan 520-0047 [ศูนย์สำรองที่นั่ง] โทร +81-77-524-5000
COPYRIGHT(C) 2012 BIWAKOKISEN ALL RIGHTS RESERVED.