เรือสำราญมิชิแกน

เรือสำราญชิคุบุชิมะ

“เกาะจิคุบุชิมะ” เกาะที่ผู้คนเคารพบูชาในฐานะเกาะที่มีเทพเจ้าสถิตอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณ
และในปัจจุบันก็ยังมีผู้คนมากมายที่เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะแห่งนี้

เส้นทางนากาฮามะ
(ไป-กลับ - ท่าเรือนากาฮามะ ←→ท่าเรือชิคุบุชิมะ)

ค่าโดยสาร (ไป-กลับ)

  • ผู้ใหญ่ 3,070เยน
  • นักเรียน 2,450เยน*2
  • เด็ก 1,540เยน*3

ติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์

สาขานากาฮามะ โทร.0749-62-3390 FAX.0749-65-0735

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เม.ย.– 2 ธ.ค. 2018 และ 10 มี.ค. – 31 มี.ค. 2019

*เที่ยวพิเศษ①~④: เดินเรือวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 2 ธ.ค. 2018, เดินเรือทุกวันระหว่างวันที่ 1 - 2 พ.ค. , 13 - 16 ส.ค. และการจองแบบเป็นกลุ่มคณะ

เดินเรือ ออกจาก ท่าเรือนากาฮามะ ถึง ชิคุบุชิมะ แวะให้เที่ยวชม ออกจาก ชิคุบุชิมะ ถึง ท่าเรือนากาฮามะ
(9:00) (9:30) ไม่แวะให้เที่ยวชม 9:35 10:05
9:00 9:30 75min. 10:45 11:15
เที่ยวพิเศษ① 9:45 10:15 80min. 11:35 12:05
10:10 10:40 85min. 12:05 12:35
เที่ยวพิเศษ② 11:00 11:30 80min. 12:50 12:20
11:30 12:00 85min. 13:25 13:55
เที่ยวพิเศษ③ 12:15 12:45 80min. 14:05 14:35
12:50 13:20 85min. 14:45 15:15
เที่ยวพิเศษ④ 13:30 14:00 80min. 15:20 15:50
14:10 14:40 75min. 15:55 16:25

เที่ยวพิเศษ

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 28 เม.ย.– 6 พ.ค 2018 และ 11 ส.ค. – 16 ส.ค.

เดินเรือ ออกจาก ท่าเรือนากาฮามะ ถึง ชิคุบุชิมะ แวะให้เที่ยวชม ออกจาก ชิคุบุชิมะ ถึง ท่าเรือนากาฮามะ
เที่ยวพิเศษ 15:20 15:50 75min. 17:05 17:35

ตารางเดินเรือฤดูหนาวสำหรับเส้นทางนากาฮามะ

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 3 ธ.ค. – 28 ธ.ค. 2018 และ 4 ม.ค. – 8 มี.ค. 2019

เดินเรือ ออกจาก ท่าเรือนากาฮามะ ถึง ชิคุบุชิมะ แวะให้เที่ยวชม ออกจาก ชิคุบุชิมะ ถึง ท่าเรือนากาฮามะ
10:10 10:40 85min. 12:05 12:35
12:50 13:20 85min. 14:45 15:15

วันหยุดปีใหม่

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 29 ธ.ค. 2018 – 3 ม.ค. 2019

เดินเรือ ออกจาก ท่าเรือนากาฮามะ ถึง ชิคุบุชิมะ แวะให้เที่ยวชม ออกจาก ชิคุบุชิมะ ถึง ท่าเรือนากาฮามะ
9:00 9:30 75min. 10:45 11:15
11:30 12:00 85min. 13:25 13:55
14:10 14:40 75min. 15:55 16:25
  • *1กลุ่มคณะตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปจะได้รับส่วนลดค่าโดยสารแบบกลุ่มคณะ 10%
  • *2สำหรับนักเรียนมัธยมต้น มัธยมปลาย และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุณาแสดงหลักฐานการเป็นนักเรียน / นักศึกษา
  • *3สำหรับเด็กที่ยังไม่ถึงระดับชั้นประถม สามารถขึ้นได้ 1 คน ต่อผู้ใหญ่ 1 คน โดยไม่เสียค่าบริการ (หากมีเด็กที่ยังไม่เข้าเรียน 2 คน ต้องจ่ายค่าโดยสารสำหรับเด็กประถม 1 คน) อย่างไรก็ตามไม่รวมในกรณีมาเป็นกลุ่มคณะมากกว่า 15 คนขึ้นไป
การเข้าถึงท่าเ ท่าเรือนากาฮามะ
Biwako Kisen Co., Ltd
5-1-1 Hamaotsu, Otsu City, Shiga Prefecture, Japan 520-0047 [ศูนย์สำรองที่นั่ง] โทร +81-77-524-5000
COPYRIGHT(C) 2012 BIWAKOKISEN ALL RIGHTS RESERVED.