เรือสำราญมิชิแกน

เรือสำราญชิคุบุชิมะ

“เกาะจิคุบุชิมะ” เกาะที่ผู้คนเคารพบูชาในฐานะเกาะที่มีเทพเจ้าสถิตอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณ
และในปัจจุบันก็ยังมีผู้คนมากมายที่เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะแห่งนี้

เวลาทำการและราคาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2025⇒คลิกที่นี่

เส้นทางนากาฮามะ
(ไป-กลับ - ท่าเรือนากาฮามะ ←→ท่าเรือชิคุบุชิมะ)

ค่าโดยสาร (ไป-กลับ)

  • ผู้ใหญ่ 3,400เยน
  • เด็ก 1,700เยน*2

  • ราคาทั้งหมดรวมภาษีการบริโภค

ติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์

สาขานากาฮามะ โทร.0749-62-3390 FAX.0749-65-0735

ล่องเรือตามฤดูกาลปกติ

เดินเรือทุกวัน : 1 เมษายน - 12 กรกฎาคม 2024
เดินเรือวันธรรมดา : 16 กรกฎาคม - 29 พฤศจิกายน 2024
เดินเรือทุกวัน : 28 ธันวาคม 2024 - 5 มกราคม 2025, และ 8 - 31 มีนาคม 2025
※บริการล่องเรือหมายเลข 5 ไม่รวมเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2023 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2024

เดินเรือ ออกจาก ท่าเรือนากาฮามะ ถึง ชิคุบุชิมะ แวะให้เที่ยวชม ออกจาก ชิคุบุชิมะ ถึง ท่าเรือนากาฮามะ
8:50 9:25 90นาที. 10:55 11:30
10:15 10:50 90นาที. 12:20 12:55
11:40 12:15 90นาที. 13:45 14:20
13:05 13:40 90นาที. 15:10 15:45
⑤※ 14:30 15:05 85นาที. 16:30 17:05

ฤดูที่ไม่ว่าง

27 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม, 13 กรกฎาคม ถึง 1 ธันวาคม 2024 วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อย่างไรก็ตาม จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคมถึง 18 สิงหาคม

เดินเรือ ออกท่าเรือนางาฮาม่า ถึงชิคุบุชิมะ เวลาที่ใช้บนฝั่ง ออกชิคุบุชิมะ ถึงท่าเรือนางาฮาม่า
8:50 9:25 90นาที. 10:55 11:30
9:30 10:05 90นาที. 11:35 12:10
10:15 10:50 90นาที. 12:20 12:55
10:55 11:30 90นาที. 13:00 13:35
11:40 12:15 90นาที. 13:45 14:20
12:20 12:55 90นาที. 14:25 15:00
13:05 13:40 90นาที. 15:10 15:45
14:30 15:05 85นาที. 16:30 17:05

เที่ยวพิเศษ

เปิดให้บริการทุกวัน: 2 ถึง 27 ธันวาคม 2024 วันที่ 6 มกราคม - 7 มีนาคม 2025

เดินเรือ ออกจาก ท่าเรือนากาฮามะ ถึง ชิคุบุชิมะ แวะให้เที่ยวชม ออกจาก ชิคุบุชิมะ ถึง ท่าเรือนากาฮามะ
10:15 10:50 90นาที. 12:20 12:55
13:05 13:40 90นาที. 15:10 15:45
  • *1กลุ่มคณะตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปจะได้รับส่วนลดค่าโดยสารแบบกลุ่มคณะ 10%
  • *2สำหรับเด็กที่ยังไม่ถึงระดับชั้นประถม สามารถขึ้นได้ 1 คน ต่อผู้ใหญ่ 1 คน โดยไม่เสียค่าบริการ (หากมีเด็กที่ยังไม่เข้าเรียน 2 คน ต้องจ่ายค่าโดยสารสำหรับเด็กประถม 1 คน) อย่างไรก็ตามไม่รวมในกรณีมาเป็นกลุ่มคณะมากกว่า 15 คนขึ้นไป
  • ※กรณีที่มาชมตอนขึ้นฝั่งบนเกาะชิคุบุชิมะ จะต้องจ่ายเงิน 600 เยนสำหรับผู้ใหญ่และ 300 เยนสำหรับเด็กด้วย
การเข้าถึงท่าเ ท่าเรือนากาฮามะ
Biwako Kisen Co., Ltd
5-1-1 Hamaotsu, Otsu City, Shiga Prefecture, Japan 520-0047 [ศูนย์สำรองที่นั่ง] โทร +81-77-524-5000
COPYRIGHT(C) 2012 BIWAKOKISEN ALL RIGHTS RESERVED.