เรือสำราญมิชิแกน

เรือสำราญชิคุบุชิมะ

“เกาะจิคุบุชิมะ” เกาะที่ผู้คนเคารพบูชาในฐานะเกาะที่มีเทพเจ้าสถิตอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณ
และในปัจจุบันก็ยังมีผู้คนมากมายที่เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะแห่งนี้

เวลาทำการและราคาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2023⇒คลิกที่นี่

เส้นทางนากาฮามะ
(ไป-กลับ - ท่าเรือนากาฮามะ ←→ท่าเรือชิคุบุชิมะ)

ค่าโดยสาร (ไป-กลับ)

  • ผู้ใหญ่ 3,200เยน
  • เด็ก 1,600เยน*2

  • ราคาทั้งหมดรวมภาษีการบริโภค

ติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์

สาขานากาฮามะ โทร.0749-62-3390 FAX.0749-65-0735

ล่องเรือตามฤดูกาลปกติ

เดินเรือทุกวัน : 1 เมษายน - 14 กรกฎาคม 2023
เดินเรือวันธรรมดา : 18 กรกฎาคม - 1 ธันวาคม 2023
เดินเรือทุกวัน : 30 ธันวาคม 2023 - 3 มกราคม 2024, และ 10 - 31 มีนาคม 2024

เดินเรือ ออกจาก ท่าเรือนากาฮามะ ถึง ชิคุบุชิมะ แวะให้เที่ยวชม ออกจาก ชิคุบุชิมะ ถึง ท่าเรือนากาฮามะ
8:50 9:25 90นาที. 10:55 11:30
10:15 10:50 90นาที. 12:20 12:55
11:40 12:15 90นาที. 13:45 14:20
13:05 13:40 90นาที. 15:10 15:45
14:30 15:05 85นาที. 16:30 17:05

ฤดูที่ไม่ว่าง

เดินเรือทุกวัน : 29 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2023
เดินเรือเสาร์, อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ : 15 กรกฎาคม - 3 ธันวาคม 2023
เดินเรือทุกวัน : 11 - 15 สิงหาคม 2023

เดินเรือ ออกท่าเรือนางาฮาม่า ถึงชิคุบุชิมะ เวลาที่ใช้บนฝั่ง ออกชิคุบุชิมะ ถึงท่าเรือนางาฮาม่า
8:50 9:25 90นาที. 10:55 11:30
9:30 10:05 90นาที. 11:35 12:10
10:15 10:50 90นาที. 12:20 12:55
10:55 11:30 90นาที. 13:00 13:35
11:40 12:15 90นาที. 13:45 14:20
12:20 12:55 90นาที. 14:25 15:00
13:05 13:40 90นาที. 15:10 15:45
14:30 15:05 85นาที. 16:30 17:05

เที่ยวพิเศษ

เดินเรือเสาร์, อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ : 4 - 29 ธันวาคม 2023
และ 4 มกราคม - 8 มีนาคม 2024

เดินเรือ ออกจาก ท่าเรือนากาฮามะ ถึง ชิคุบุชิมะ แวะให้เที่ยวชม ออกจาก ชิคุบุชิมะ ถึง ท่าเรือนากาฮามะ
เที่ยวพิเศษ 10:15 10:50 90นาที. 12:20 12:55
เที่ยวพิเศษ 13:05 13:40 90นาที. 15:10 15:45
  • *1กลุ่มคณะตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปจะได้รับส่วนลดค่าโดยสารแบบกลุ่มคณะ 10%
  • *2สำหรับเด็กที่ยังไม่ถึงระดับชั้นประถม สามารถขึ้นได้ 1 คน ต่อผู้ใหญ่ 1 คน โดยไม่เสียค่าบริการ (หากมีเด็กที่ยังไม่เข้าเรียน 2 คน ต้องจ่ายค่าโดยสารสำหรับเด็กประถม 1 คน) อย่างไรก็ตามไม่รวมในกรณีมาเป็นกลุ่มคณะมากกว่า 15 คนขึ้นไป
  • ※กรณีที่มาชมตอนขึ้นฝั่งบนเกาะชิคุบุชิมะ จะต้องจ่ายเงิน 600 เยนสำหรับผู้ใหญ่และ 300 เยนสำหรับเด็กด้วย
การเข้าถึงท่าเ ท่าเรือนากาฮามะ
Biwako Kisen Co., Ltd
5-1-1 Hamaotsu, Otsu City, Shiga Prefecture, Japan 520-0047 [ศูนย์สำรองที่นั่ง] โทร +81-77-524-5000
COPYRIGHT(C) 2012 BIWAKOKISEN ALL RIGHTS RESERVED.