เรือสำราญมิชิแกน

เรือสำราญชิคุบุชิมะ

“เกาะจิคุบุชิมะ” เกาะที่ผู้คนเคารพบูชาในฐานะเกาะที่มีเทพเจ้าสถิตอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณ
และในปัจจุบันก็ยังมีผู้คนมากมายที่เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะแห่งนี้

เวลาทำการและราคาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2025⇒คลิกที่นี่

เส้นทางอิมาสุ
(ไปกลับ - ท่าเรืออิมาสุ ←→ ท่าเรือชิคุบุชิมะ)

ค่าโดยสาร (ไป-กลับ)

  • ผู้ใหญ่ 3,000เยน
  • เด็ก 1,500เยน *2
  • ราคาทั้งหมดรวมภาษีการบริโภค

ติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์

สำนักงานขายอิมะสุ โทร.0740-22-1747 FAX.0740-22-3559

เดินเรือทุกวัน : 1 เมษายน - 1 ธันวาคม 2024,
28 ธันวาคม 2024 - 5 มกราคม 2025,
และ 9 - 31 มีนาคม 2025
* บริการล่องเรือหมายเลข 5 เที่ยวบินรายวันเฉพาะตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน ถึง 1 ธันวาคม 2024 และ 28 ธันวาคม ถึง 5 มกราคม 2025

เที่ยวเรือ ออกท่าเรืออิมาสุ ถึงชิคุบุชิมะ เวลาที่ใช้บนฝั่ง ออกชิคุบุชิมะ ถึงท่าเรืออิมาสุ
9:30 9:55 80นาที 11:15 11:45
10:45 11:10 80นาที 12:30 13:00
12:00 12:25 75นาที 13:40 14:10
13:10 13:35 75นาที 14:50 15:20
⑤※ 14:20 14:45 70นาที 15:55 16:25

ล่องเรือฤดูหนาว

เดินเรือเสาร์, อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ : 7 - 22 ธันวาคม 2024, และ 6 มกราคม - 2 มีนาคม 2025

เที่ยวเรือ ออกท่าเรืออิมาสุ ถึงชิคุบุชิมะ เวลาที่ใช้บนฝั่ง ออกชิคุบุชิมะ ถึงท่าเรืออิมาสุ
10:45 11:10 80นาที 12:30 13:00
13:10 13:35 75นาที 14:50 15:20

ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการจัดงานตกปลา “โออิซาเดะ”


  • *1กลุ่มคณะตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปจะได้รับส่วนลดค่าโดยสารแบบกลุ่มคณะ 10%
  • *2สำหรับเด็กที่ยังไม่ถึงระดับชั้นประถม สามารถขึ้นได้ 1 คน ต่อผู้ใหญ่ 1 คน โดยไม่เสียค่าบริการ (หากมีเด็กที่ยังไม่เข้าเรียน 2 คน ต้องจ่ายค่าโดยสารสำหรับเด็กประถม 1 คน) อย่างไรก็ตามไม่รวมในกรณีมาเป็นกลุ่มคณะมากกว่า 15 คนขึ้นไป
  • ※กรณีที่มาชมตอนขึ้นฝั่งบนเกาะชิคุบุชิมะ จะต้องจ่ายเงิน 600 เยนสำหรับผู้ใหญ่และ 300 เยนสำหรับเด็กด้วย
การเข้าถึงท่าเ ท่าเรืออิมาสึ
Biwako Kisen Co., Ltd
5-1-1 Hamaotsu, Otsu City, Shiga Prefecture, Japan 520-0047 [ศูนย์สำรองที่นั่ง] โทร +81-77-524-5000
COPYRIGHT(C) 2012 BIWAKOKISEN ALL RIGHTS RESERVED.