เรือสำราญมิชิแกน

เรือสำราญชิคุบุชิมะ

“เกาะจิคุบุชิมะ” เกาะที่ผู้คนเคารพบูชาในฐานะเกาะที่มีเทพเจ้าสถิตอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณ
และในปัจจุบันก็ยังมีผู้คนมากมายที่เดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะแห่งนี้

เส้นทางอิมาสุ
(ไปกลับ - ท่าเรืออิมาสุ ←→ ท่าเรือชิคุบุชิมะ)

ค่าโดยสาร (ไป-กลับ)

  • ผู้ใหญ่ ¥2,590
  • นักเรียน ¥2,080 *2
  • เด็ก ¥1,300 *3

ติดต่อสอบถามและแจ้งความประสงค์

สำนักงานขายอิมะสุ โทร.0740-22-1747 FAX.0740-22-3559

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 เม.ย.– 2 ธ.ค. 2018 และ 10 มี.ค. – 31 มี.ค. 2019

เดินเรือ ออกจาก ท่าเรืออิมาสุ ถึง ชิคุบุชิมะ แวะให้เที่ยวชม ออกจาก ชิคุบุชิมะ ถึง ถึง ท่าเรืออิมาสุ
(9:40) (10:05) ไม่แวะให้เที่ยวชม 10:10 10:40
9:40 10:05 75min. 11:20 11:50
10:50 11:15 75min. 12:30 13:00
12:00 12:25 75min. 13:40 14:10
13:10 13:35 75min. 14:50 15:20

เที่ยวพิเศษ

เดินเรือวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 2 ธ.ค. 2018, เดินเรือทุกวันระหว่างวันที่ 1 - 2 พ.ค. , 13 - 16 ส.ค. และการจองแบบเป็นกลุ่มคณะ

เดินเรือ ออกจาก ท่าเรืออิมาสุ ถึง ชิคุบุชิมะ แวะให้เที่ยวชม ออกจาก ชิคุบุชิมะ ถึง ถึง ท่าเรืออิมาสุ
เที่ยวพิเศษ 14:20 14:45 70min. 15:55 16:25

ตารางเดินเรือฤดูหนาวสำหรับเส้นทางอิมาสุ

เปิดบริการเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ตรงกับวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ช่วงตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. – 28 ธ.ค. 2018 และ 4 ม.ค. – 8 มี.ค. 2019

เดินเรือ ออกจาก ท่าเรืออิมาสุ ถึง ชิคุบุชิมะ แวะให้เที่ยวชม ออกจาก ชิคุบุชิมะ ถึง ถึง ท่าเรืออิมาสุ
10:30 10:55 80min. 12:15 12:45
13:00 13:25 80min. 14:45 15:15

วันหยุดปีใหม่

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ วันที่ 29 ธ.ค. 2018 – 3 ม.ค. 2019

เดินเรือ ออกจาก ท่าเรืออิมาสุ ถึง ชิคุบุชิมะ แวะให้เที่ยวชม ออกจาก ชิคุบุชิมะ ถึง ถึง ท่าเรืออิมาสุ
9:40 10:05 75min. 11:20 11:50
12:00 12:25 75min. 13:40 14:10
14:20 14:45 70min. 15:55 16:25

ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการจัดงานตกปลา “โออิซาเดะ”


  • *1กลุ่มคณะตั้งแต่ 15 คนขึ้นไปจะได้รับส่วนลดค่าโดยสารแบบกลุ่มคณะ 10%
  • *2สำหรับนักเรียนมัธยมต้น มัธยมปลาย และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุณาแสดงหลักฐานการเป็นนักเรียน / นักศึกษา
  • *3สำหรับเด็กที่ยังไม่ถึงระดับชั้นประถม สามารถขึ้นได้ 1 คน ต่อผู้ใหญ่ 1 คน โดยไม่เสียค่าบริการ (หากมีเด็กที่ยังไม่เข้าเรียน 2 คน ต้องจ่ายค่าโดยสารสำหรับเด็กประถม 1 คน) อย่างไรก็ตามไม่รวมในกรณีมาเป็นกลุ่มคณะมากกว่า 15 คนขึ้นไป
การเข้าถึงท่าเ ท่าเรืออิมาสึ
Biwako Kisen Co., Ltd
5-1-1 Hamaotsu, Otsu City, Shiga Prefecture, Japan 520-0047 [ศูนย์สำรองที่นั่ง] โทร +81-77-524-5000
COPYRIGHT(C) 2012 BIWAKOKISEN ALL RIGHTS RESERVED.