เส้นทางพิเศษในช่วงเวลาเฉพาะ เช่น เส้นทางเรือสำราญชมความงามทั้ง 4 ฤดูกาลของทะเลสาบบิวะ, เส้นทางที่ได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน เป็นต้น

ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น: “แม่แห่งทะเลสาบ” ทะเลสาบบิวะ

ทะเลสาบบิวะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกียวโตประมาณ 10 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมประมาณ 670 ตารางกิโลเมตรเส้นรอบวงประมาณ 235กิโลเมตร มีความลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 41เมตร และจุดที่ลึกที่สุดประมาณ 104 เมตร มีปริมาตรน้ำ 27.5 พันล้านลูกบาศก์เมตร ทะเลสาบแห่งนี้เป็นแหล่งเกื้อกูลสิ่งมีชีวิตนานาชนิด และเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมในวงกว้าง นอกจากนั้นยังเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยมีอายุกว่าสี่ล้านปี ทะเลสาบแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งรวมสัตว์และพืชน้ำมากกว่า 50 สายพันธุ์ แม่แห่งทะเลสาบแห่งนี้มักมีชื่อปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ ในฐานะจุดแวะพักและเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และเป็นพื้นที่ที่มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าโบราณ, วัด และซากปราสาท เป็นต้น ทัศนียภาพอันงดงามของเกาะต่างๆ ในทะเลสาบ รวมทั้งภูเขาที่โอบล้อมทะเลสาบเอาไว้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมตลอดทั้งปี แม้แต่ในบทกวีไฮกุที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยเอโดะ ที่แต่งโดยท่านมัตสึโอะ บะโช ก็เป็นบทกวีที่พรรณนาถึงทะเลสาบบิวะ คุณจะได้รับความเพลิดเพลินอย่างแน่นอน หากได้ลองล่องเรือสำราญมิชิแกน เพื่อสัมผัสความกว้างใหญ่และความงดงามของทะเลสาบแห่งนี้

สถานที่ท่องเที่ยวในเกียวโต, ชิกะ, โอซาก้า, นารา

โรงแรม
Biwako Kisen Co., Ltd
5-1-1 Hamaotsu, Otsu City, Shiga Prefecture, Japan 520-0047 [ศูนย์สำรองที่นั่ง] โทร +81-77-524-5000
COPYRIGHT(C) 2012 BIWAKOKISEN ALL RIGHTS RESERVED.